Директор Димитър Митев

Директор на СУ „Иван Вазов“
Учител по математика
Образование: висше – магистър
1985 г. – Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”
1994 г. – II ПКС ДИУУ София

Back to top button