Децата почитат пролетните празници

В народното съзнание Лазаровден и Цветница са празници,които идват с полъха на пролетта и уханието на цветята. Всяка година те предшестват седмицата на Възкресението. У нас те са едни от най-обичаните християнски празници, които народът ни свързва със здравето, благоденствието и плодородието. 

На Лазаровден младите момичета изпълняват народния обичай лазаруване, за да се задомят. Те берат цветя и върбови клонки, с които да украсят вратите на домовете си на следващия ден – Цветница. По стара традиция рано сутрин тръгват момите, нагиздени с пъстри премени и венци на главите, за да благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщите, за домашните животни, на девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост.

Срещу техните песни, игри и благословии всяка стопанка на къща ги дарява с яйца – символ на живота. Накрая на деня момите пускат венците по реката – дар за славянската богиня Лада, която е закрилница на семейството и любовта.
В българския традиционен календар лазаруването е най-представителният момински обичай, изпълнен с много поезия и символика. Особено голямо внимание девойките са отделяли за направата на лазарските китки. Те са били изработвани от телчета, мъниста, пайети, разноцветни конци, хартиени цветя. На телчетата се нанизвали мъниста, след това са се завивали като ухо, а в края са прикрепяли пискюлчета и пера. Украсените по този начин отделни елементи са се събирали заедно и са се обвивали с цветни конци.
Учителката на децата от подготвителната група Таня Янчева съчини за този ден стихотворения, провокира с тях децата да творят – те апликираха, рисуваха лазарки, тяхната прекрасна народна носия, цветните венчетата на косите, кошничките, в които са скътани даровете… В начинанието за представяне на традициите помогна на малките сръчковци и ръководителката на кръжока „Играем и творим” Даниела Иванова. За да почетат тези светли пролетни празници, малките усмивчици от ПГ „Гъбка Червенушка” при СОУ ”Иван Вазов” беседваха за пролетните празници, пяха песнички под умелото ръководство на г-жа Елена Конова и тяхната талантлива учителка г-жа Янчева. Децата с радост научиха за актуалните символи на тези празници – кошничките за яйца, венчетата от цветя за момичетата, както и за техните прекрасни носии.

ЛАЗАРОВДЕН

Лазар вече се зададе
И донесе вести благи –
дойде пролет китна, мила
със коси от синя свила.
Рано да станат момите,
да свият китки в косите,
рано да стигнат реката
и на дъска във водата
всяка венец да изпрати.
Тоз, що плува най-отпред
носи най-голям късмет.
Лазарките все засмени
с чудни, гиздави премени,
с везани лалета шарени
по престилките им алени,
сукманинте им пък светят
на дъгата с цветовете,
в кърпите им лотурките греят
белите им бузки руменеят.
Лазарките от слънце галени
с български носии шарени,
Песни пеят, Лазар славят
всички да са живи, здрави!

ЛАЗАРКИ

Момински гласове извиват
в този ден от сутринта,
ръцете сръчно пък увиват
венци от пролетни цветя.
Коя от всички ще е първа,
коя ще има тоз късмет –
венецът неин да отплува
и да отиде надалеч?
И извива се хорото

 

пролетните празници
на мегдана сред селото.
Гласове се извисяват
и момите се надпяват –
домове да са честити,
а нивята плодовити,
моми да се намомуват
а ергени налудуват.

МОМА ЛАЗАРКА

Лазарчица девойчица
снага има тополчица
мама я е нагласила
с нов елек от синя свила,
ален сукман и ушила,
кърпа с лотурки стъкмила,
а над везаната риза
ред пендари наредила,
на дъгата цветовете
пък в престилката преплете.
С лазаровата премяна
мамината ми отмяна
на детство да се наслади
и мама да весели!

Автор: Таня Янчева – учител на ПГ при СОУ „Иван Вазов”

„Има чуден, чуден ден, на цветята отреден.
Него всички го обичат. Цветница го те наричат.”

Честит празник и на всички малки, големи ученици и техните родители,
на административния, педагогическия и помощния персонал с цветни имена!

 

пролетните празници
пролетните празници
пролетните празници
пролетните празници
пролетните празници

 

Back to top button