Десетокласниците посетиха Окръжен съд – гр.Плевен

Денят на конституцията и празник на юриста -16 април стана повод ученици от СОУ „Иван Вазов“ да посетят Окръжния съд в гр.Плевен. Цел на младежите беше да се запознаят с работата на съда и дейностите, с които се занимават юристите. Представителната група включваше ученици от всички десети класове, които бяха заедно със своя преподавател по етика и право – госпожа Йоанна Иванова. Те бяха посрещнати от съдия Весела Сахатчиева. Първото нещо, което учениците разбраха, е че на първия етаж на съда са стаите, където се подават всички документи за съдебните производства. След това младежите бяха поканени да разгледат самата съдебна зала. Там те проведоха и разговора си със съдия Сахатчиева. Тя запозна своите гости с историята на Конституцията в България. Разказа им за Търновската, която е приета на 16 април 1879 г. във Велико Търново, следваща по време е Димитровската конституция, която е от 4 декември 1947 г. и действа до 1971 г., а след нея е Живковата от 1971 година.

Последната и настояща конституция е от 13 юли 1991 г. „Конституцията е основен и много важен закон за всяка една държава“ – обясни на десетокласниците съдия Сахатчиева. Тя представи още функциите на Районния и на Окръжния съд. Първата институция разглежда граждански дела, а втората се занимава с дела, които са свързани с жалби. Младежите и съдия Сахатчиева дискутираха по темата за наказанията и санкциите за непълнолетните граждани от 14 до 18 – годишна възраст.
Десетокласниците проявиха интерес към делата, които се разглеждат в Окръжен съд – гр.Плевен. Разделянето на делата на граждански и търговски не беше нова информация за учениците, но истински интерес предизвика информацията за това какво е работното облекло в съда. Г-жа Сахатчиева им обясни, че съдията е облечен с черна тога и носи бял шал, прокурорът е с виненочервена, а адвокатите – черна тога. Десетокласниците разбраха още, че всеки участник в съдебния процес има точно определено място в съдебната зала.
Младежите имаха силно желание да наблюдават истински съдебен процес, но им беше обяснено, че лица под 18-годишна възраст нямат право да присъстват на дело, защото са непълнолетни. Съдия Сахатчиева обясни още, че делата могат да се разглеждат при затворени и при отворени врата. При първия вид достъпът в съдебната зала е ограничен, защото може да се накърни достойнството на обвиняемия. При отворения съдебен процес всеки пълнолетен гражданин може да присъства.
Младежите разбраха още, че в специалните съдилища в София се разглеждат дела с по-тежки престъпления: убийства, насилия, блудства и други.
„Доказателства – това цени съдът“ – обясни съдия Весела Сахатчиева. Те са най-важни за един съдебен процес. Основната им същност е безспорното доказване на факта, че конкретно лице е извършило даденото престъпление или обратното – доказване на неговата невинност.
Учениците разиграха един съдебен процес с участието на съдия Сахатчиева, в който обвиняемото лице е извършило предметна кражба. В роли влязоха Юсджан Юсеин от 10 и клас, Гергана Божкова, Антонио Василев, Глория Писина от 10 з клас и Елица Димитрова от 10 а клас.
След това гостите имаха възможност да задават въпроси по импровизирания процес.
Посещението в съда наистина впечатли десетокласниците и на тръгване те обещаха, че ще търсят повод да гостуват отново.

Симона Клашнева – 10л клас

10kl cyd2
Десетокласниците посетиха Окръжен съд
Back to top button