Десетокласници присъстваха на лекция за трафика на хора

В СОУ „Иван Вазов“ се полага старание на учениците да бъде осигурен допир с много и разнообразни сфери от живота. Ето защо в часовете на класа редовно ни гостуват представители на различни институции.

Наскоро десетокласниците имаха възможност да проведат една беседа с представител на полицията. Това стана на 3 юни. Тогава учениците от 10 „а“, „з“, „и“ и „л“ паралелки, заедно със своите класни ръководители, се срещнаха с г-жа Мариела Тодорова- инспектор в Детска педагогическа стая към Първо райнонно полицейско управление. Гостенката проведе лекция, засягаща един наистина наболял въпрос- трафикът на деца. Урокът е част от програмата „Превенция и борба с престъпността“, а мотото е „Повишаване на административния капацитет на полицейските служители за превенция на сексуалните престъпления срещу деца“.

Инспектор Тодорова обясни на учениците порочната схема за трафик на хора и даде примери от своята практика. Преди това тя им разясни видовете престъпления и наказанията, които се полагат за тях. Десетокласниците имаха възможност да зададат своите въпроси към г-жа Тодорова и в това отношение бяха доста активни. Гостенката също така им беше донесла и специален филм, свързан с темата на беседата.

Учениците слушаха с интерес лекцията и внимателно гледаха подготвения филм. Това, разбира се, не е очудващо, тъй като темата за трафика на деца с цел сексуална експлоатация е доста актуална напоследък. Повечето ученици споделиха, че часът е бил наистина полезен за тях и са успели да научат по нещо ново. Някои твърдяха, че темата е била по-подходяща само за нежния пол, тъй като той по-често е жертва на подобни практики, и не е било необходимо момчетата да присъстват. Голяма част от момчетата обаче твърдяха, че за тях часа също е бил много полезен.

Всеки, който е присъствал в часа, получи анкетна карта с няколко въпроса. С цел да се подобри качеството и развитието на организираните по програмата събития, учениците трябваше да отговорят дали лекцията е удовлетворила очакванията им и дали е била полезна, а също така можеха да изкажат в свободен текст своето мнение да дадат препоръки и забележки като всеки можеше да запази анонимност. Анкетата не беше задължителна и въпреки това доста от десетокласниците я попълниха без притеснение.
Колкото и да са противоречиви мненията на десетокласниците, смятам, че трябва да сме благодарни, че училището ни осигурява подобни мероприятия. Според мен е съществено важно да бъдат организирани и други такива лекции, защото младите хора трябва да са наясно с опасностите, за да могат да ги избегнат.

 

Силвия Тачева, 10 и клас

 

Back to top button