Да се върнем назад, по времето на тракийската цивилизация…

На 05.02.2013 година беше проведен конкурс на тема „Древните траки“ в зала “Европа“ за учениците от 7а, 7б, 7в и 7г клас. Всички участници можеха да представят тракийската цивилизация, като избират между три категории: „Тракийско облекло”, „Тракийско оръжие” и „Тракийски накити”. Имахме срок от 2 седмици, в които трябваше да приготвим с подръчни материали своя проект.
Минути преди представянето настана суматоха в стаята на 7б клас. Притеснения и тревога се четяха по лицата на участниците, но въпреки всичко отвсякъде кънтеше смях и глъчка.

 

След като заехме местата си, госпожа Биляна Ангелова ни представи тричленното жури, състоящо се от г-жа Иванка Илиева, г-н Горан Делиев и г-жа Илка Славова – преподаватели по история. Щом настана тишина, първата участничка, която представяше тракийска аристократка, влезе. По-нататък с интерес наблюдавахме още 11 представителки на тракийската аристокрация, 2 „бойни” тракийки, 9 тракийски войни, от които един представяше осъвременена тракийска визия със златен ланец, 1 оръженосец, 1 проект на монети от тракийската цивилизация и 1 проект на златна маска.

Победителите в отделните категории са:

 

 

–„Тракийско облекло”:
тракийки:

1. Магдалена Минкова, 7б клас
2. Екатерина Ватева, 7а клас
3. Росица Цветанова, 7г клас

тракийци:

1. Павел Петков, 7в клас
2. Дамян Василев, 7г клас
3. Дейвид Тонков, 7в клас

 

–„ Тракийски накити”:

1. Силвия Недялкова, 7б клас

–„Тракийско оръжие”:

1. Боян Кънчев (Цезар), 7б клас
2. Живко Георгиев, 7а клас
3. Росен Банзаров, 7а клас

– Проект „Монети от тракийската цивилизация”:

1. Александър Великов, 7а клас

Всеки един участник бе уникален по свой собствен начин, надяваме се да бъдат все толкова амбициозни и искаме да поздравим всички за успешната работа!

Виктория Боева и Мария Челебиева – 7б клас

traki2 traki3 traki4 traki5
Back to top button