Четвъртокласници издадоха вестниче

Инициативните ученици от 4а клас са най-малките журналисти в нашето училище.

По своя инициатива и с подкрепата на учителката си Даниела Китева те издадоха вече два броя на своето вестниче ”Изворче на знанията”. Всичките седем страници са събрани и редактирани от четирима амбициозни редактори – Ели, Моника, Ани и Мария. Те много се стараят и искат да приличат на по-големите ученици – репортери от училищния вестник „В@з Буки Веди”. Вестничето е с много стихотворения, смешки, интересни кръстословици и различни занимателни четива. Разлиствайки страниците му, ще откриете и класация на най-добрите творби на учениците от класа. Има споделени интересни мисли и за любовта. Вие как ще отговорите на техния въпрос „Ако си любовта, кого ще събереш”? С много признателност и искреност звучи съчинението, посветено на класната им ръководителка – „На учителя с любов”. Който иска да пише материал за вестника, да се обърне към редакторите – такъв е призивът на Ели, Моника, Ани и Мария към съучениците им, които са горди и удовлетворени от труда си.
На новото вестниче се радват много и родителите и помагат с каквото могат. Всички са убедени, че такива занимания за пълноценно осмисляне на свободното време развиват учениците и превръщат училището в желана територия.
Пожелаваме им оригинални творчески идеи и очакваме с нетърпение следващия брой!

Back to top button