Четвърти брой на „В@з Буки Веди”

Четвърти брой

Може да разлистите вече четвъртия брой на училищния вестник „В@з Буки Веди”.

Много са важните събития за изминалия месец, много други пък предстоят и ние се опитахме да отделим място за повече от тях. В навечерието на празника на училището поканихме „На прицел” кмета на града Найден Зеленогорски, който с готовност отговори на нашите въпроси. Със специална страница изпращаме Випуск 2011, на която може да прочетете какви пожелания отправят към тях директорът на училището и техните класни ръководители. Същият беше поводът след една година да поговорим и с отличника на Випуск 2010 Борис Костов, за да проверим как се справя в Манчестър и какво мисли за образованието там. По темата на броя „Музиката в моя свят” се включиха изкушени от музиката, които разказват кои са любимите им стилове и защо. Съвсем тематично ви срещаме и със Зариан Захариев от 12б, познат с участието си в известната плевенска група „Ефект”, както и с Иво Колев от 9з, за когото истинската музика са неравноделните размери. Избрахте и униформа със своите гласове – показваме ви я и задаваме няколко въпроса на авторката Гергана Минчева от 10з. Отваряме гостоприемно врати за международните ни гости по проекта „Пътуване между културите” и проверяваме с какви чувства ги очакват съучениците ни, решили да ги посрещнат в домовете си. Както обикновено, в „Репортер” ви запознаваме с някои от събитията през изминалия месец, за които ученици и учители здраво са се трудили. Радваме се, че първокласниците ни вече са грамотни и ви ги показваме всичките – за радост на техните учители и родители, на всички ни. И тъй като най-много харесвате страницата за забавление, бисерите този път са повече – има и за следващия брой, но вие изпращайте още. Знаете адреса, на който може да изразявате мнение, да давате предложения, да ни посочите наши ученици, за които има какво да разкажем в следващия брой, да съобщите за ваши успехи, които сме пропуснали да отбележим – el_vestnik@abv.bg. Използвайте и пощенската кутия във фоайето на първия етаж! Приятно четене!

 

Back to top button