Благодарствено писмо от Светослав Малинов-член на Европейския парламент

Уважаеми, господин Митев,

Бих искал да изкажа благодарност за Вашето съдействие за реализирането на моята инициатива „Европейско междучасие“. За мен беше удоволствие да се срещна с учениците от Вашето училище и да разговарям с тях за Европейския съюз и възможностите, които предоставя на младите хора. 

Надявам се, че учителското помагало „Аз съм гражданин на Европейския съюз“ ще бъде полезно за учителския колектив и ще даде интересни идеи за преподаване на тези теми в училище.

 

През есента  екипът ми ще Ви информира за условията на конкурса, който ще организираме специално за училищата, които сме посетили в рамките на нашата програма.  С екипа ми ще се погрижим да предоставим възможност на поне един ученик от всяко училище да бъде включен в посетителска група в Брюксел в края на тази година или началото на следващата

–––

С уважение,

Светослав Малинов

Член на Европейския парламент от групата на ЕНП

Благодарствено писмо от Светослав Малинов-член на Европейския парламент

Back to top button