Благодарствено писмо от Общобългарски комитет „Васил Левски”

ДО

ДИМИТЪР МИТЕВ

ДИРЕКТОР НА СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

ПЛЕВЕН

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,

От името на Общобългарския комитет „Васил Левски” Ви изказвам искрена благодарност за Вашата отзивчивост и съдействие за учредяването на клуба „Млади възрожденци” във Вашето училище, с което допринесохте за разширяването на мрежата от клубове в страната.

Уверен съм, че с общи усилия ще бъдем от полза за децата и ще им помогнем в израстването като добри и родолюбиви граждани на Отечеството.

Моля изкажете специалната ми благодарност на г-жа Биляна Ангелова, председател на клуба, за отговорността, професионализма и вдъхновението, с които е приела и отстоява каузата на клубовете „Млади възрожденци”.

Моля приемете, г-н Митев, уверенията в искреното ми уважение към Вас.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

19 май 2015 г.

Благодарствено писмо от Общобългарски комитет „Васил Левски”

Back to top button