Български национални костюми ще се представят в Хърватия

От 21 до 25 октомври 2013г., шестима представители от СОУ „Иван Вазов“ – Плевен, които работят по проект „Повече дървета? Да, моля!“, са на визита в гр. Винковци – Хърватия. По време на визитата си в Хърватия, координаторът на международния проект, Цецка Василева, учителите Красимира Найденова, Силвия Георгиева, Надя Тодорова и Наталия Николова ще изпълняват план, подготвен от координатора на проекта на училището.
Те ще имат възможност да наблюдават открити уроци на екологична тема и презентации. Всяка държава е представила предварително план на урок, свързан с опазване на природата на работния език – английски. Урокът и презентацията, направени от България, са по учебния предмет Околен свят за 2 клас и е предаден на домакините още през месец септември. Учителите ще научат повече за хърватската образователна система.

В плана за визитата в Хърватия са застъпени разнообразни дейности като посещение на град Винковци, разходка до близката гора и музей на горите, свързан със заглавието на проекта, посещение на музей на виното, ще се направят екскурзии до град Илок, разположен на река Дунав, град Вуковар и град Загреб, с цел опознаване природни, културни и исторически забележителности. Предвидено е време за среща с кмета на града.
Всяка държава ще трябва да представи национални костюми. Представителите от СОУ“Иван Вазов“ ще покажат по атрактивен начин женска национална носия от Северна България и детска мъжка носия.
За Хърватия има изготвен постер от учениците на госпожа Надя Тодорова. Подготвени са и подаръци. Те символизират страната ни и града ни.
По време на гостуването ще има работни сесии, на които ще се обсъждат изпълнението на дейностите през първата година на проекта. Ще се говори още за подготовката за международния заключителен мюзикъл „Повече дървета? Да, моля!“.
Хърватия очаква още гости от 8 държави – партньори по проекта – Румъния, Турция, Хърватия, Чехия, Испания, Полша, България и Португалия. Това е четвъртата мобилност по проекта „Повече дървета? Да, моля!“.
Нека за пореден път да е успешно представянето на вазовските учители! Пожелаваме им приятна визита и успешна работа в Хърватия!

mtyp hr2

Back to top button