2023.04.22 Великденско математическо състезание от 10:00 часа

Покана Великденско математическо състезание

Задачи и отговори:

1клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
7 клас отговори

Класиране 1 клас
Класиране 2 клас
Класиране 3 клас
Класиране 4 клас
Класиране 5 клас
Класиране 6 клас
Класиране 7 клас
Общо класиране

Back to top button