2021.08.31 Срещи с родителите на учениците от I клас

Срещи с родителите на учениците от паралелките в първи клас

 08.09.2021 г. / сряда / от 18:00 часа

 

 I A клас – Стелка Кръстева – стая 210

I Б клас – Маргарита Нейкова – стая 206

I В клас – Михаела Христова – стая 207

I Г клас – Вили Атанасова – стая 208

I Д клас – Елка Станчева – стая 209

 

2021.08.31 Срещи с родителите на учениците от I клас

Back to top button