2021.06.28 – Международен проект „Младите хора и социалното включване в мултикултурния град“ – връчване на сертификати

българско сдружение „Младежки гвардейски отряди“ и румънската асоциация АКЧЕС

Back to top button