2019.05.07 Процедура по приемане на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

2019.05.07 Заповед РД-13-911-откриване на процедура

2019.05.07 Обявление за набиране на предложения

2019.05.21 Заповед за избор на изпълнител

Back to top button